voor een groene en sociale wijk

Waarom een BioBorder?

Omschrijving

Hoe pas je het toe?

BioBorder in nieuwbouwwijk Melco

De aanpak BioBorder is in 2018 uitgeprobeerd in de nieuwbouwwijk Melco in Heiloo, Noord-Holland. Wat de nieuwe bewoners willen is “een beetje van mijzelf en een beetje van Maggi”. Hulp bij het ontwerp, aanplant en onderhoud stelde men op prijs en een concept als de BioBorder werd enthousiast ontvangen. Met deze bevindingen op zak is het concept aan gemeente Heiloo voorgelegd. Het versterken van de sociale cohesie door het concept van gemeenschappelijke plantdagen waar huurders en kopers elkaar op een leuke, informele manier leerden kennen, paste heel goed bij het beleid van Gemeente Heiloo. Gesprekken met het netwerk over de voorgestelde aanpak gaven nieuwe inzichten in vervolgstappen. Zo deelden projectontwikkelaar en tuinarchitect mee dat ‘een projecttuin’ niet zou werken: ”Niemand kiest de standaard projectkeuken”. Wel effectief vond men het ‘inspireren, enthousiasmeren en het laten zien’ van mooie voorbeelden. Ook het oorspronkelijke concept van de BioBorder werd iets aangepast. Het aantal soorten uit het eerste ontwerp is omlaag geschroefd om het onderhoud door de gemeente mogelijk te maken. Er zijn nu varianten voor een border in de zon, in de schaduw en voor diverse afmetingen van de border.

De “ groene” bewonersdag

Eindelijk was het zover; op 28 oktober en 22 april jl. meldden zich in totaal meer dan 100 nieuwe bewoners voor de bewonersdag. Uit een enquête kwam naar voren dat het leren kennen van je buren de belangrijkste motivator was, op de voet gevolgd door de speeddate met de ontwerper en de aanplant van de BioBorder. Hoopvol is ook de score van het belang dat de bewoners hechtten aan vogels, vlinders en bijen in hun tuin! (zie uitslag enquête). De deelnemers waren allemaal enthousiast over de bewonersdag en een aantal hebben al direct een BioBorders besteld voor een gemeenschappelijke voortuin met de buren. Tijdens de dag is de mogelijkheid voorgelegd van een “wijkhovenier”: deze kan bewoners ondersteunen bij het onderhoud van hun tuin en wanneer zij wel een groene tuin willen maar niet het onderhoud kunnen zij een abonnement afsluiten. Hiervoor was zeker interesse. Tenslotte gaat de wijk met elkaar bespreken of ze de BioBorder gezamenlijk met elkaar willen onderhouden.

Uitslag enquête