banner picture

Een fijnmazig groen-sociaal netwerk

GroenSpoor

Contact

Beschrijving

GroenSpoor werkt aan een fijnmazig groen-sociaal natuurnetwerk binnen gemeenten en tussen gemeenten. GroenSpoor is een aanpak om meervoudige publieke waarden als klimaatbestendigheid, gezondheid, biodiversiteit, recreatie, sociale cohesie en burgerparticipatie te creëren met natuur als vertrekpunt.

Startpunt is verlangen-verstrengeling en daardoor win-win voor betrokken partijen. Het netwerk bestaat uit groen gerelateerde partijen, maar ook uit partijen die zijdelings voordeel hebben van groen. De verschillende partners haken aan omdat zij gezamenlijk voordeel hebben van groene maatregelen. Deze "verlangenverstrengeling" leidt tot snelle en creatieve resultaten waarbij elke deelnemende partij haar steentje bijdraagt.

Voorbeelden van deze verlangenverstrengeling zijn onder andere het onderzoek naar een gezonde groene fietsroute door scholieren van het Technasium in Castricum. En de landgoederenroute in Heiloo tussen de landgoederen Willibrordus, Ter Coulster en Nijenburgh. Het project BIO-borders, eveneens een resultaat van GroenSpoor start in de nieuwbouwwijk Melco. Hier gaan partijen zoals gemeente, makelaars, projectontwikkelaar, MBO en HBO, hoveniers en Vereniging Groei en Bloei samenwerken aan groene, gezonde en klimaatbestendige tuinen. GroenSpoor wordt ondersteund vanuit het programma GroenKapitaal van Provincie Noord-Holland.

collage

Doelstelling

Het verhogen van de biodiversiteit en de sociale cohesie door het ontwikkelen van een fijnmazig sociaal natuurnetwerk binnen en tussen gemeenten: groen verbindt! Van de hoofdsporen van robuuste groenzones langs snelwegen, spoorwegen, traces van hoogspanningsmasten (Tennet), en de grote waterwegen naar een steeds fijnmaziger spoor van biodivers openbaar groen, bedrijfsterreinen, wijkinitiatieven als buurttuinen, stadslandbouw en bijenlinten tot in de haarvaten van de gemeenschap, de particuliere tuinen.

Vlinder en bijenspoor, Vuilbomen campagne, sociale groene nieuwbouwwijken en veel meer

Resultaten GroenSpoor

Alle resultaten GroenSpoor

BioBorder©

Procesaanpak BioBorder in nieuwbouwwijken: natuur-inclusief bouwen

De Landgoederen Route

En unieke verbinding tussen de drie landgoederen Willibrordus, Ter Coulster en Nijenburgh

Bloeiende Bermen

De bevordering van aanplant van bloeiende en besdragende struiken en bomen in openbaar en particulier groen

Groene Gezonde Fietsroute

Leerlingen onderzoeken de biodiversiteit van tuinen langs hun fietsroute naar school

GroenSpoor Heemskerk

De opgetekende wensen gingen over groenere straten en pleinen, bloeiende bermen langs dijkjes, borders vol zoemende bijen, natuurvriendelijke oevers en veel meer...

De GroenSpoor Plantestafette

Een unieke plant-estafette: kleurig en aantrekkelijk voor bijen, vlinders, vogels, en gezellig voor de planters en passanten.

Flyers en Nieuws

Publicaties

Flyer

GroenSpoor is een aanpak om meervoudige publieke waarden te creëren met natuur als vertrekpunt.

 link